Privacyverklaring voor www.hofentdecker.arlafoods.de

Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstraße 2, 40472 Düsseldorf - Duitsland (hierna ”Arla Foods“) ziet erop toe dat uw persoonsgegevens bij onze diensten en bij het gebruik van onze website arlafoods.de worden beschermd. In deze tekst kunt u lezen hoe Arla Foods als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt.

Lees alstublieft de privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u weet hoe wij persoonsgegevens van u verwerken, gebruiken en openbaar maken. Indien u vragen hebt omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Arla Foods kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpodeutschland@arlafoods.com).

1. Categorieën persoonsgegevens en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en met inachtneming van de aangegeven wettelijke bepalingen:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven
  Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, registeren wij de door u aangegeven persoonsgegevens (naam, e-mailadres) om u doelgericht relevante marketinginformatie toe te sturen.

  Voor de verwerking is vereist dat u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
 • Uw deelname aan prijsvragen
  Als u deelneemt aan een door Arla uitgeschreven prijsvraag, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bijdragen aan de prijsvraag zoals uw antwoorden op vragen enz.), voor de deelname aan de prijsvraag en om de winnaar te bepalen en te informeren (artikel 6, lid 1, sub b AVG).

  Afhankelijk van de prijsvraag en de prijs kunnen wij uw naam alsmede uw contactgegevens en informatie omtrent de prijzen doorgeven aan de leveranciers en expediteurs die de prijzen beschikbaar hebben gesteld (artikel 6, lid 1, sub b AVG).

  Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw naam en informatie over de prijs doorgegeven aan de belastingdienst (artikel 6, lid 1, sub c AVG.)
 • Om u te kunnen antwoorden als u contact met ons opneemt via hofentdecker.arlafoods.de of via andere contactkanalen (e-mail, sociale media, klantenservice enz.)

  Als u contact met ons opneemt, registreren wij de door u aangegeven persoonsgegevens (bijv. naam, bedrijf, aanhef, e-mailadres, details van de aanvraag, enz.). Onze klantenservice heeft toegang tot deze gegevens, zodat wij u bij uw aanvraag zo goed mogelijk verder kunnen helpen
  (artikel 6, lid 1, sub f AVG).
 • Beheer van uw gebruikersprofiel
  Indien u besluit om een gebruikersaccount op ons platform aan te maken, dient u hiervoor uw e-mailadres op te geven (artikel 6, lid 1, sub b AVG). Gebruikersprofielen kunnen alleen door leden van Arla Foods amba, Sønderhøj 46, DK-8260 Viby worden aangemaakt.
 • Marketing
  Wij maken gebruik van cookies om relevantere reclame voor u samen te stellen en u op onze website en op websites van derden relevante inhoud aan te bieden (retargeting). Hiervoor is uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van cookies noodzakelijk. Het aansluitend gebruik van de cookiegegevens voor reclamedoeleinden is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen voor de afzet van onze producten en de naamsbekendheid van ons bedrijf. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

  Wij maken ook gebruik van tools van social media-platformen om bekendheid te geven aan onze producten (bijv. Facebook Custom Audience). Hiervoor kunnen wij 'hash-e-mailadressen' die wij van u hebben gekregen (bijv. bij de aanmelding voor nieuwsbrieven of bij de koop van artikelen in onze webshop) doorgeven aan de exploitanten van de sociale media, zodat deze gesponsorde bijdragen kunnen voorstellen in uw newsfeed. Deze openbaarmaking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij de afzet van onze producten (artikel 6, lid 1, sub f AVG).
 • Evenementen en workshops
  Indien u zich aanmeldt voor deelname aan door Arla georganiseerde evenementen en workshops slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, evenement en datum van het evenement) op, zodat wij het evenement en uw deelname kunnen beheren, uw deelname kunnen bevestigen en u kunnen informeren bij wijzigingen of indien het evenement of de workshop niet doorgaat (artikel 6, lid 1, sub b AVG).
 • Verbetering van onze website
  Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en de functionaliteit van de website te garanderen, om de traffic op onze website bij te houden en de inhoud op de pagina's te optimaliseren. Hiervoor is uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van cookies noodzakelijk. Het aansluitend gebruik van de cookiegegevens voor reclamedoeleinden is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen voor de afzet van onze producten en de naamsbekendheid van ons bedrijf. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.
 • Interactie met Arla op social media
  Indien u ons op onze pagina's in de social media zoals Facebook, Instagram enz. volgt en interactie met ons hebt, gelden voor de door u verstrekte informatie zowel de onderhavige privacyverklaring als de privacyverklaring van het betreffende social media-platform. Zorg dat u ook bekend bent met de privacyverklaring van de betreffende social media kanalen.

Meer informatie omtrent ons gebruik van uw persoonsgegevens bij de Arla Foods Group vindt u hier.

2. Openbaarmaking en doorgeven van persoonsgegevens

De openbaarmaking van uw persoonsgegevens vindt plaats op de hierboven beschreven aard en wijze. Daarnaast geven wij persoonsgegevens door aan onze zakelijke partners. Daartoe behoren IT-leveranciers die persoonsgegevens in opdracht van ons opslaan en verwerken. Deze zakelijke partners en leveranciers zijn gebonden aan de instructies die Arla met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens heeft opgesteld.

Enkele gegevensverwerkers en subverwerkers zijn mogelijk buiten de EU gevestigd. Het doorgeven van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van de standaard verdragsclausule van de EU-commissie of evt. van het EU-US privacyschild ”EU-US Privacy Shield“.

3. Opslagtermijn

Wij slaan de persoonsgegevens net zolang op als nodig is om te voldoen aan de bovengenoemde doelen en ons aan de wettelijke voorschriften te houden, waaronder ook de boekhoudrichtlijnen van de diverse regio's waarin wij actief zijn.

4. Uw rechten

Iedere betrokkene heeft het recht op informatie conform art. 15 AVG, het recht op rectificatie conform art. 16 AVG, het recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG, het recht op bezwaar van art. 21 AVG alsmede het recht op overdracht van persoonsgegevens uit art. 20 AVG.

Bij het recht op informatie en het recht op het wissen van gegevens gelden de beperkingen van §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet voor gegevensbescherming).

De toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u te allen tijde weer herroepen. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen die afgegeven zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus vóór 25 mei 2018. Houd er wel rekening mee dat de herroeping slechts werkt voor toekomstig gebruik. Verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de herroeping worden hierdoor niet aangetast.

U heeft daarnaast tevens het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, bijv. uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, bezwaar in te dienen (artikel 77 AVG juncto § 19 BDSG).

5. Informatie omtrent uw recht van bezwaar (art. 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, welke plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG (gegevensverwerking op grond van een belangenafweging).

Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Ontvanger van een bezwaar

Het bezwaar kan vormvrij worden opgesteld met als onderwerp ”Bezwaar” en met opgave van uw naam, adres en uw geboortedatum. Het dient te worden gericht aan:
ARLA
Bescherming van persoonsgegevens
Wahlerstraße 2
DE-40472 Düsseldorf (Duitsland)
dataprivacy@arlafoods.com

6. Uitoefening van uw rechten

Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen 4 en 5 komt u een aantal rechten toe met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf. Indien u deze rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u gebruik te maken van onze online formulieren die u hier kunt vinden.

Ook kunt u per e-mail rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpodeutschland@arlafoods.com).

7. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de onderhavige privacyverklaring te wijzigen.

Versie 1.1, januari 2019