Info voor verkenners van de basisschool

Je bent leraar en van plan om aan je leerlingen te laten zien wat melkveehouderij inhoudt en hoe de moderne landbouw in de praktijk werkt? Op onze Arla-boerderijen beantwoorden onze melkveehouders graag al jullie spannende vragen.

Hier kun je infomatiemateriaal voor een optimale organisatie van het boerderijbezoek downloaden:

Brief ouders

Boerderijreglement